Oferta

Home » Oferta

 

Oferujemy profesjonalne przygotowanie projektów konstrukcji z kompletną dokumentacją techniczną we wszystkich stadiach projektowania – począwszy od koncepcji, poprzez projekt budowlany, wykonawczy, powykonawczy, na nadzorach autorskich na budowie skończywszy.

Prowadzimy prace w zakresie projektowania konstrukcji następujących obiektów:budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, biurowe, sportowe, przemysłowe oraz magazynowe,

  • budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne,
  • hale produkcyjne i magazynowe w konstrukcji stalowej i żelbetowej.
  • konstrukcje inżynierskie: ściany oporowe, fundamenty pod urządzenia techniczne, budowle podziemne, pomosty technologiczne, zbiorniki żelbetowe, kominy, wieże telekomunikacyjne oraz meteorologiczne,
  • wzmocnienia istniejących konstrukcji budowlanych.

Ponadto oferujemy usługi w zakresie:

  • nadzorów autorskich i inwestorskich w zakresie konstrukcji,
  • oceny stanu technicznego konstrukcji budowlanych,
  • weryfikacja i optymalizacja projektów konstrukcji budowlanych,
  • ocena stateczności i nośności konstrukcji budowlanych.

Wykonujemy również inwentaryzację istniejących obiektów oraz zaawansowaną analizę statyczną konstrukcji opartą na metodzie elementów skończonych oraz zasadach statyki liniowej i nieliniowej.

Oferujemy fachową pomoc i doradztwo.